Câu châm ngôn:

Tự nói rằng:
"Không ai tắm 2 lần trên một dòng sông và tôi cũng không yêu ai lần thứ 2."
By Chi_bao

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

Nửa cuộc đời...là đây

Chi Bảo -
Thời gian này mình lên cân quá đi mất, lười quá

1 nhận xét:

Related Posts with Thumbnails

Người theo dõi